DISCLAIMER

Alle informatie en (voedings-) adviezen op deze website of de communicatie voortkomend hieruit, zijn niet bedoeld als vervangend medisch advies van getrainde (medisch-)professionals en/ of zorgverlenende instanties zoals (huis-)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, fysiotherapeuten en psychotherapeuten.

De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen worden gezien als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie.

 Dit betekent dat men aan de informatie op deze website geen diagnostische of therapeutische waarde kan hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie op deze website alleen bedoeld als ondersteuning.

De informatie op deze website kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van:

a. het contact tussen de bezoeker van deze website (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en

b. de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt.

Bezoekers van deze website worden aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen.

Bezoekers van deze website worden geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van de informatie op deze website.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen, worden bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen arts.

De zelfzorgadviezen die gegeven worden op deze website moeten worden gezien als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse medische klachten.

Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen vóórkomen, is het van belang dat deelnemers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen.

AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website en/of (voedings-) adviezen of de communicatie voortkomend hieruit is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de cliënt/bezoeker.